Welkom bij B-Okay mobile

 

 

B-Okay is opgericht op 11 juli 2011 door Marizia Ferreira.


Marizia Ferreira is geboren op 28 juli van het jaar 1971 op de Kaapverdische eilanden. Zij is al jaren werkzaam in het onderwijs en inmiddels kan zij zichzelf een ervaren leerkracht noemen die jaren in het speciaal onderwijs heeft gewerkt en in het jaar 2010 de overstap heeft gemaakt naar het praktijkonderwijs. De ervaringen die zij had opgedaan, heeft haar doen besluiten om zich vooral bezig te gaan houden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.


Zij kwam de volgende problematiek tegen:


• Gebrek aan rust en harmonie
• Concentratieproblemen
• Gedragsproblemen zoals: adhd en autisme
• Gebrek aan sociale vaardigheden
• Gebrek aan een realistische blik op de maatschappij
• Grote mate van onzekerheid
• Teveel aan verantwoordelijkheid (opgelegd door de omgeving waarin zij opgroeien)
• Ongezonde leefstijl
• Niet om kunnen gaan met geld en de waarde ervan niet kennen.
 

 

 

Daarom besloot zij het bedrijf B-Okay op te zetten. B-Okay is een bedrijf die zich bezighoudt met de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

 

Doelgroep
De doelgroep van B-Okay zijn kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Kinderen die bezig zijn zich te ontwikkelen en op zoek zijn naar rust en harmonie in zichzelf en zich niet begrepen voelen door hun omgeving. Zij lopen rond met problemen en weten er vaak geen raad mee. Hierdoor heeft B-Okay besloten om zich vooral te richten op de sociale vaardigheden en het gedrag van kinderen, pubers en ouders van gemeentes die dit het hardst nodig hebben.


B-Okay voert haar doel uit langs de volgende wegen:

- Sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen
- Voeding en gezonde leefstijl
- Sport en spel
- Maatschappelijke begeleidingB-Okay wil aan ouders laten zien dat er mogelijkheden zijn als je ervoor openstaat. Dat er hulp is en dat iedereen deze hulp en ondersteunende begeleiding kan krijgen.
De bevindingen en de resultaten die zij boeken, zal digitaal worden bijgehouden. Ook zal er nauw contact zijn met de ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind en de jonge pubers, zodat deze aan kunnen geven waar en hoe het kind zich ontwikkelt. Het contact tussen deze 3 zal intensief moeten zijn.


B-Okay wil dat de aanpak die zij hanteren invloed uitoefent op de samenleving.
Dit betekent dat de kinderen, hun ouders en/of verzorgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bewust zijn van hun (blijvende) rol hierin en ernaar handelen. Deze aanpak richt zich zowel op het voorkomen als het verminderen van asociaal gedrag, agressie, pesten en andere sociale achterstanden.

 

Doelstelling B-Okay


De doelstelling van B-Okay is:
het verbeteren van de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen.Het doel van B-Okay is bereikt wanneer het kind en hun ouders / verzorgers onderstaande hebben bereikt:

•De deelnemers gaan bewust om met de problemen waarmee zij bij 2BYou zijn gekomen en weten hoe ze deze positief kunnen oplossen.
•De deelnemers hebben meer zelfvertrouwen.
•De deelnemers kennen zichzelf beter.
•De deelnemers weten hoe zij tot rust kunnen komen.
•De deelnemers denken oplossingsgericht i.p.v. probleemgericht.
•Ouder en kind begrijpen elkaar en gaan op een positieve manier met elkaar om.
•De deelnemers en ouders weten hoe belangrijk het is om voor zichzelf en de omgeving te zorgen.
•De deelnemers en ouders kennen de waarde van geld en weten hoe hiermee om te gaan.
•Ouders zijn bewust van hun bijdrage aan de opvoeding van hun kind.
•De ouders weten hoe het schoolsysteem en alles daarom heen werkt.
 

 

 


 

Dit is te meten aan de resultaten op school en thuis, de positieve reacties van de omgeving, de manier waarop het kind met anderen en zichzelf omgaat en hoe het kind in de maatschappij staat. Verbetert gedrag zal leiden tot een betere thuissituatie, meer zelfvertrouwen en minder conflicten. Kinderen die weten hoe zij met geld om moeten gaan en geen schulden creëren, meer kinderen en jongeren die bewust worden van de maatschappij en de plek die zij daarin nemen. Het plan dat tijdens het intakegesprek wordt gemaakt, wordt uiteraard bijgehouden door het proces en de behaalde resultaten erin te verwerken. In het handelingsplan staan ook de te behalen doelen voor het kind en de ouder(s).


Dat deze aanpak louter succes kan opleveren, heeft te maken met de combinatie van verschillende elementen:
Yoga, creatieve coaching, sporten, meditatie, familieopstellingen, koken en gezondheid, samenwerken en het dienen van mens en maatschappij. Er zijn genoeg instanties waar gewerkt wordt aan sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders staan hier echter huiverig tegenover, omdat hun kind dan zogenaamd een stempel krijgt. B-Okay heeft een visie waarbij we samen met de ouders werken aan het gedrag en ontwikkeling van hun kinderen.


B-Okay komt bij het kind/ de ouders thuis en daarnaast heeft het een locatie: betreft een bestaande school, waardoor de drempel voor ouders kleiner is. De oprichter gelooft dat deze manier meer ouders zal bereiken. De ouders worden erbij betrokken door ze te coachen en te begeleiden bij het probleem van het kind en het probleem van de ouders. De deelnemers gaan naar B-Okay om te werken aan hun sociale ontwikkeling. De deelnemers ontwikkelen zichzelf op het gebied van educatie en zelfinzicht terwijl er tegelijkertijd op een leuke manier gewerkt wordt aan hun gedrag.
 

Volg ons op facebook

 

 

 

Contact:

b-okay

web: www.b-okay.nl

Tel: +31 (010) 429 49 46
+31 (0)617376718
+31 (0)654202799


Email: mferreira@lmc-pro.nl
KvK-nummer: 53119290
ING Bank : 6070293